donate-banner-1.png

HINDI MAGIGING BIRO ANG LABAN NA ITO!

PERO SA TULONG NIYO, KAYANG-KAYA NATIN ANG ANUMANG HAMON NG ATING KAMPANYA

Gamit ang inyong GCASH, maari kayong mag-ambag sa ating kampanya.

Layunin nating maabot ang lahat ng pilipinong botante at maihatid ang ating mensahe ng pag-asa.

0977-736-7674

MARAMING SALAMAT TOL!