Rebolusyonaryong Pagbabago Para sa Responsableng Pilipino!

textured-bg.png

SA ISIP

plataporma-img-2.jpg
textured-bg.png

SA SALITA

plataporma-img1.jpg
textured-bg.png

SA GAWA

sa-gawa-img.jpg

   The Poor   

Pag-ahon sa kahirapan. Paunlarin natin ang ating mga sarili at mga kakayahan ng sa gayon ay umasenso ang ating pamumuhay ng may dignidad at paninindigan.

   The Muslims and Christians   

Pagkakaisa at pagtutulungan. Isantabi muna ang kaibahan ng pananaw at paniniwala. Igugol natin ang ating pansin at pagsisikap sa ating kolektibong hangarin na kapayapaan at kaunlaran.

   The Voters   

Kaalaman at kakayang pumili ng mga nararapat na lider. Makialam tayo at makiisa sa mga talakayang nakakaapekto sa ating pamayanan. Maging matalino, huwag ipagbili ang boto at ipagpalit ang kinabukasan sa mga korap na politiko. Magsumikap tayo. Labanan ang korapsyon. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas.

   The Micro and Small Entrepreneurs   

Kaalaman at kakayahan sa pagnenegosyo. Aralin natin ang pagnenegosyo. Pagsikapan natin na maging matalinong negosyante upang mairaos ang ating negosyo sa gitna ng pandemya at iba pang sakuna o kalamidad. Isusulong natin ang mas malakas na enterprise ecosystem para mabigyan ng karampatang suporta ang mga nais magsimula, magpatakbo, at magpalago ng negosyo sa ating mga lokalidad.

ANG UTOL MO SA SENADO

Maging sino ka man, nasa panig mo ako

Robin Padilla_2nd_V1_Oct 20
Play Video

SOCIAL JUSTICE

 

Tama na, itigil na ang sistema kung saan ang mga mayayaman ay mas lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay mas lalong humihirap.

DECENTRALIZATION

 

Naaabot dapat ng mga mamamayan ang kinakailangan nilang serbisyo at agaran dapat naibibigay ito sa kanila. Ang pagdedesisyon ay hindi dapat nakaasa sa sentralisadong pagpaplano. Ang pagdedesisyon ay dapat ginagawa sa pamahalaang pinakamalapit sa mga tao.

EMPOWERMENT

 

Pagbibigay boses at kakayahan sa mga ordinaryong Pilipino - kakayahang pumili at isagawa ang tama.

EQUALITY

 

Maging sino ka man, nasa panig mo ako... Kakampi mo ako sa hustisya, kapayapaan, at kapakanan ng mga mamamayang Pilipino.

MAKADIYOS

 

Isagawa natin ang tama at kung ano ang nakararapat sa mata ng Diyos. Ganito tayong mga Pilipino! Makadiyos, makatao, patas.

"I am on nobody’s side, except God’s side. Kung ano nakararapat sa mata ng Diyos. Dun ako sa makatao and patas."

ROBIN PADILLA